top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

ToTo
Vennestraat 66
2275 Gierle 
België

LET OP: Dit is enkel het retouradres, geen bezoekadres.

E-mailadres: toto.webshop@gmail.com 
BTW nummer: BE0749551959
IBAN: BE86 7360 6739 4250
Naam zaakvoerder: Cato Wynants

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
     

  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
     

  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 3 - Aanbod en bestelling

  • Als een aanbod slechts een bepaalde geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit duidelijk vermeld in ons aanbod.

 

  • Er wordt steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

 

Artikel 4 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Onze prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, de fabrikant de tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 

Het retourneren van de bestelling is op kosten van de consument. Hiervoor moet de klant binnen de 10 kalenderdagen een mail sturen naar toto.webshop@gmail.com.

 

Binnen 14 kalenderdagen nadat we uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs terug naar hetzelfde rekeningnummer waarmee u betaald hebt tijdens het plaatsen van uw bestelling.

 

ToTo mag wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de retour niet aan de retourvoorwaarden voldoet, moeten wij het aankoopbedrag niet terugstorten.

 

Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Het originele etiket dient bevestigd te blijven aan het artikel.

Sale-artikelen kunnen NIET geretourneerd worden. 

Artikel 6 - Betaling

 

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit Bancontact/mistercash & Creditcard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

 

Artikel 7 - Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Indien een product beschadigd of defect is verzonden zullen wij de retourkosten voor onze rekening nemen. 

Artikelen die niet worden teruggenomen: 
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
• artikelen waarvan het etiket is verwijderd;
• artikelen die geuren bevatten van parfums of andere.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Alle goederen worden geleverd aan het adres wat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. ToTo is niet verantwoordelijk voor fouten die door de klant zijn gemaakt tijdens het ingeven van het leveringsadres.

 

Als een artikel niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant hier niet mee akkoord is, kan hij de bestelling annuleren. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door ToTo.

 

Verzendingen gebeuren binnen 1-2 werkdagen via Bpost. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

 

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,45 aangerekend. Zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden. 

 

Artikel 9 - Klachten

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via toto.webshop@gmail.com we proberen de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

bottom of page